اسباب بازی فروشی

تا کمی قبل اسباب بازی فروش بودم
ولی استعفا دادم
چون دنیا به اندازه ی کافی پر از اسباب بازی هست.
اینجا احساسات شخصی ام را نمی نویسم. چون اینجا را هم محرم دل می خواند هم نامحرم.

عمر

سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۲۹ ب.ظ

بعضی ها می گویند کتاب گران است اما خوب است بدانند کتاب یک نویسنده ماست چکیده ایست از دردهایش تجربیاتش احساسش و عمرش . بعد می شود به توهمی که باعث شد قیمتی برای کتاب ها تعیین کنند اندیشید .*هرچند می دانم باید سعی شود که مردم راحت تر کتاب بخرند.

۹۷/۰۳/۱۵
روزی خور