من؟

یک هیچ ، ساکن موقت اتاقی در منزلی در اصفهان در سیاره ی فسقل ِ زمین
♥♥
اسباب بازی فروشی جای بازی کردنه
نه وابسته شدن
نه جدی گرفتن
نه روحو به بازی گرفتن...
کجا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان