یا دلیل

و می دانم که
هیچ کس در دنیا ، حقیقی ِ حقیقی دوستم ندارد
و هیچ کس ، واقعی منتظرم نیست جایی
و هیچ کس به حقیقی ترین شکل ، مشتاق من نیست
به جز مهدی ِ غریب فاطمه.

_تصویر_تو_هرگز_به_تو_مانند_نشد_

♥♥
اسباب بازی فروشی جای بازی کردنه
نه وابسته شدن
نه جدی گرفتن
نه روحو به بازی گرفتن...
کجا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان