قلب سنگین

تا حالا ... تا حالا شده قلبت سنگین بشه ... یه جوری که سخت باشه حملش ... یه جوری که تو رو از زندگیت پرت کنه ... الآن اینطوریم. بعد هی خدا رو صدا کنی ... آخ خدا بیا دلمو بگیر ببر با خودت ... خیلی خستم ... سنگین شده ... این همه انرژی توشو تاب نمیارم ... منو ببر ... قلبمو بگیر ببر ... قلبم که مال تو.

♥♥
اسباب بازی فروشی جای بازی کردنه
نه وابسته شدن
نه جدی گرفتن
نه روحو به بازی گرفتن...
کجا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان