.

بلاتکلیفی شبیه برزخه.

سخته تحملش.

کمکم کن...مثل همیشه...

♥♥
اسباب بازی فروشی جای بازی کردنه
نه وابسته شدن
نه جدی گرفتن
نه روحو به بازی گرفتن...
کجا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان