فنون تکواندو پیاده کنم؟ نه نه حیف نیرو و وقت و بقیه ی مسائلم است

بعضی ها یک جوری رفتار می کنند که انگار از آدم انتظار دارند که برود بهشان بگوید : آه عزیزم ! خیلی معذرت میخواهم بخاطر موفقیت های زندگیم ! بخاطر نکات مثبت زندگیم و اتفاق های خوبش ... بخاطر نعمت ها و قسمت هایی که به من داده شده و بخاطر همه ی همه ی شادی ها و لبخندهایم ... از صمیم قلب عذرم را بپذیر وگرنه ناراحت می شوم میروم یک کار ناجوری میکنم یک وقت .... ببخش ببخشششش ببخششششششششش مرا


+ الآن از عنوان فهمیدید من قبلا تکواندو کار می کردم؟! ولی خوب است پس نفهمیدید که تا کمربند سبز رفتم و رهایش کردم. خدا شاهد است من چقدررررر نمکم :|


♥♥
اسباب بازی فروشی جای بازی کردنه
نه وابسته شدن
نه جدی گرفتن
نه روحو به بازی گرفتن...
کجا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان