این پست برای کسانی که هوس پرواز می زند به قلبشان....

از یک وقتی به بعد اینستاگرام رنگ و لعابش برایم کم رنگ شد به دلایل بسیار ...

اما امان از کاری که این روزها با من می کند

وقتی پیج @karbobala_com تقریبا هرشب لایو می رود و ...

ساعت ۱۰ شب

اول یاد آمدن مهدی تنها باشید لطفا

و بعد شایسته کوچولو را فراموش نکنید....

♥♥
اسباب بازی فروشی جای بازی کردنه
نه وابسته شدن
نه جدی گرفتن
نه روحو به بازی گرفتن...
کجا
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان